meer over Park Zuidereng:

Kuin Vastgoed

REGELT AL UW BOUWPROJECTEN VAN A TOT Z

Kuin Vastgoed is een kleine, professionele, vastgoedontwikkelaar. Wij zijn een zelfstandige onderneming, hierdoor kunnen wij volledig onafhankelijk advies uitbrengen aan onze opdrachtgevers en kunnen wij voor 100% namens onze opdrachtgevers optreden en onderhandelen, mede door onze kennis en jarenlange ervaring in de bouw. Daarnaast denken wij graag creatief mee in het totale ontwikkelingstraject voor nieuwbouw en/of herontwikkeling. 

 

 

Neem contact met ons op als u bouwplannen heeft. 

Hans Kuin, regelt al uw bouwprojecten van a tot z.

Vastgoedontwikkeling

VASTGOEDONTWIKKELING

Kuin Vastgoed kan worden ingeschakeld bij het volledige ontwikkel- en bouwtraject of in bepaalde fases van het traject. 

Maar hoe eerder u ons inschakelt in het proces, hoe beter, want zoals in veel gevallen geldt, telt ook hier:

 

 

´Een goed begin is het halve werk”.

Nieuwbouw

Oriëntatiefase

In deze fase is het van belang dat alle aspecten voor een optimale huisvesting in beeld worden gebracht, uitgaande van diverse scenario’s.

Hiervoor kunnen meerdere plannen en opties worden opgezet, in combinatie met de bijbehorende investeringsramingen.

 

DEZE FASE BESTAAT UIT:

 1. locatieonderzoek indien dit van toepassing is;
 2. opstellen van een functioneel programma van eisen;
 3. check voor de benodigde vergunningen en medewerking gemeente;
 4. check van de organisatiestructuur van het gebouw en massastudie;
 5. opstellen van kostenramingen;
 6. maken van een globale planning.

Ontwikkelings- en ontwerpfase

Voor deze fase wordt een ontwerpteam samengesteld, waaronder bijvoorbeeld een architect, een constructeur en eventueel andere deskundigen. Met dit team worden de plannen voor de nieuwbouw volledig uitgewerkt.

 

DEZE FASE BESTAAT UIT:

 1. opstellen van een definitief programma van eisen;
 2. projectorganisatie. Dit doen wij digitaal in het projectinformatiesysteem Chapoo. Hiermee heeft de opdrachtgever tijdens het ontwikkel- en bouwproces volledig inzicht in alle documenten. Na oplevering van het project worden alle relevante projectgegevens (zoals tekeningen, garantieverklaringen, gebruiksaanwijzingen en contracten) aan de opdrachtgever verstrekt;
 3. maken van een definitieve planning;
  selecteren en contracteren van ontwerpteamleden;
  samenstellen bouwteamleden of selecteren aannemer(s);
  prijsonderhandelingen en/of aanbestedingen;
  verstrekken van opdrachten.

Uitvoeringsfase

In deze fase wordt de bouw gerealiseerd en treden wij voor u op als gedelegeerd opdrachtgever.

DEZE FASE BESTAAT UIT:

 1. de realisatie van het bouwproject;
 2. bouwbegeleiding en kwaliteitscontrole;
 3. financiële projectbewaking;
  oplevering project;
 4. ondersteuning bij ingebruikname, het opstellen van onderhoudscontracten en overdracht aan gebouwbeheerder, etc.

Herontwikkeling

Stel:

 • u beschikt over een bijzonder en waardevol pand, maar heeft er geen goede bestemming meer voor;
 • u heeft te maken met een leegstaand of leegkomend pand, waarvan de kosten blijven doorlopen en de waarde daalt;
 • u wilt bestaand vastgoed kopen, maar weet niet of dit voor u rendabel is;
 • u vraagt zich af wat de mogelijkheden en de kosten en baten zijn.

 

DAN KUNNEN WIJ U INZICHT GEVEN IN:

 1. de mogelijkheden en bestemmingen;
 2. de ontwikkelings- en renovatiekosten;
 3. de rendementen en risico’s.

QUICKSCAN:

Hiervoor wordt door ons het betreffende pand bekeken aan de hand van een checklist, waarmee wij een globale indruk verstrekken van de conditie en de mogelijkheden van uw pand. Er wordt onder andere bekeken wat de mogelijkheden zijn voor herbestemming. Bijzonder aandachtspunt is daarbij ook een onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing.


VERVOLGSTAP 1

Samen met u bespreken wij de mogelijkheden voor herbestemming en/of energiebesparing aan de hand van verschillende scenario’s en de daarbij behorende haalbaarheidsanalyses.


VERVOLGSTAP 2

Het project in werking zetten.

 

Vastgoedadvies

NAAST EEN VOLLEDIG ONTWIKKELINGSTRAJECT VOEREN WIJ OOK SEPARATE OPDRACHTEN UIT, ZOALS ONDER ANDERE:

 1. begeleiden van aankoop en verkooptransacties van grond en opstallen;
 2. het opstellen van een programma van eisen;
 3. ondersteuning bij overleg met gemeentes en provincies;
 4. het selecteren van specifieke deskundigen;
 5. het organiseren van aanbestedingen;
 6. onderhandelen bij vastgelopen opdrachtverstrekkingen.

 

QUICKSCAN

 

Samen met DENK! Energie- en installatieadvies voeren wij een QuickScan uit voor de beoordeling van de conditie van uw pand. Dit kan betrekking hebben op een pand dat u in eigendom heeft, dat u wilt aankopen of dat u als huurder wilt gaan betrekken.

 

Voor deze scan hanteren wij standaard checklists. Afhankelijk van de eerste algemene indruk wordt een bescheiden of uitvoerige scan uitgevoerd.

 

Hierbij worden verbeter- en herstel voorstellen gedaan op bouwkundig en installatietechnisch gebied.

 

 

 

BIJ EEN QUICKSCAN WORDT ONDER ANDERE GEKEKEN NAAR:

 1. bereikbaarheid en uitstraling;
 2. algehele bouwkundige- en installatietechnische conditie;
 3. bouwkundige en installatietechnische verbeteringen ten behoeve van energiebesparing.

Voor realisatie van de herbestemmingsplannen worden de fases, omschreven bij “nieuwbouw” gevolgd.

Wilt u meer weten over mogelijkheden op het gebied van vastgoedadvies?
Bel ons voor een afspraak: 0318 – 641 533

Hofwoningen

In Wageningen start de bouw van  ‘De Drie van Dreijen’. 

Op het voormalig campusterrein in Wageningen dat grenst aan het historische Arboretum.

In diverse gebieden van dit plan worden moderne woningen gerealiseerd. Vrijstaande woningen en hofwoningen. Een groene en duurzame woonbuurt. 

Interesse? Ontdek meer hier: www.drievandreijen.nl

Duurzaamheid

KUIN VASTGOED IS EEN SAMENWERKING AANGEGAAN MET DENK! ENERGIE- EN INSTALLATIEADVIES.

DENK! is een zeer deskundig en ervaren adviesbureau op het gebied van energiebesparing voor werktuigbouwkundige- en elektrische installaties.

Met deze samenwerking kunnen wij onze opdrachtgevers een totaal duurzaamheidsadvies geven op zowel bouwkundig als installatietechnisch gebied voor nieuwbouw en/of herontwikkeling.

Projecten

Park Zuidereng

Op donderdag 25 april heeft de eerste handeling van Park Zuidereng plaatsgevonden. Alle kopers, en betrokken partijen, waren hierbij aanwezig. Dit moment markeert het omslagpunt van voorbereiding naar realisatie tot nieuwbouw, een mooi moment om feestelijk bij stil te staan!

Wilt u meer weten over de procedures van dit project?

Contact

Kuin Vastgoed zal elk huisvestingsvraagstuk van twee kanten blijven benaderen: nieuwbouw of herontwikkeling? Hierbij worden beide mogelijkheden grondig onderzocht en begroot op directe investeringskosten en haalbaarheid.

Kuin ondersteunt haar opdrachtgevers met  kennis en plezier om te komen tot de gewenste huisvesting.  Vanaf de oriëntatiefase tot en met de ingebruikname.

 

Wij helpen u graag met persoonlijk advies, in een vrijblijvend gesprek.

Neem contact met ons op:

 

Bezoekadres:
Kuin Vastgoed BV
Amsterdamseweg 21
6712 GG Ede

 

Postadres:
Postbus 255
6710 BG Ede

 

Telefoon en e-mail:
0318 641 533
info@kuinvastgoed.nl